Laddbox för elbil

När ni köper en laddbox genom 63El får ni laddbox med tillbehör och installation från oss och rådgivning om ni så önskar. Med Grön teknik-skatteavdrag får ni 50% skatteavdrag på hela kostnaden, inklusive laddboxen. Vi hjälper er med att ta del av detta avdrag.

Allt, inklusive installation

Komplett installation med Grön teknik-skatteavdrag. Vi erbjuder olika laddboxar, kontakta oss för alternativ och pris. Följande ingår alltid:

  • Laddbox 11kW
  • 10m kabel 5g2,5 för 11kW (vill ni ha 22kW så kan ni höra av er för en individuell offert)
  • Säkring 3x16A (3-fas) för Laddbox
  • 1-2 håltagningar i lättväggar
  • Driftsättning

Vanliga frågor om laddboxar

I priset för er laddbox ingår en standardinstallation som beskrivs nedan. Vill ni eller behöver ert hus en annan installation än standard så ordnar vi även det. Priserna för det visas nedan.

För Zaptec och Halo laddboxen ingår 11 kw (16 A) installation och för Aura ingår upp till 22 kw (upp till 32 A utefter vad er huvudsäkring klarar av) installation. Det betyder dimension av kabel, säkring och jordfelsbrytare därefter. Uppgradering till installation dimensionerad för 22kw för Zaptec kostar 950 kr efter Grön teknik-skatteavdrag.

Laddboxen monteras på vägg med upp till 10 meter installationskabel från elcentral. För kabel över 10 meter tillkommer 125 kr per extra meter 11 kW-kabel och 175 kr per extra meter 22 kw-kabel efter Grönt teknik-avdrag.

Vid köp av två laddboxar, som finns som tillval, så är det med installation inom en meter från varandra. Installation av längre avstånd mellan boxarna medför extrakostnad. Om ni vill ha den monterad på stolpe ordnar vi både stolpe och installation som ett tillägg.

En håltagning i vägg av trä, gips, lättbetong eller leca ingår. Extra hål kostar 300 kr styck efter Grön teknik-skatteavdrag. Håltagning i hårdbetong kostar 350 kr efter Grön teknik-skatteavdrag.

Behöver elcentralen byggas ut för att få plats med installationen tillkommer en kostnad på 1000 kr för elcentral inomhus och 1250 kr för elcentral utomhus efter Grön teknik-skatteavdrag.

Kabelskydd är en bra ide om kabel monteras öppet. Kabelskydd kostar 125 kr per meter efter Grönt teknik-avdrag.

Vid installation så driftsätter och testar vi laddboxen..

Oavsett om ni behöver en standardinstallation eller något annat, kontakta oss för en offert efter just eraa förutsättningar.

Först efter att installationen är klar och att ni är helt nöjd så får ni en faktura från oss. Vi gör ert Grön teknik-skatteavdrag direkt på faktura och sköter ansökan till Skatteverket.

Vad som styr om en laddbox passar för en bil är typ av kontakt. Det finns Typ 1 och Typ 2-kontakt, där den senare är absolut vanligast.

Alla våra laddboxar, förutom Charge Amps Halo, har lös kabel och därmed passar de till alla bilar genom att välja en lämplig kontakttyp på laddkabeln. Charge Amps Halo har fast kontakt och passar då bara med Typ 2-kontakter.

Vid köp av laddkabel skickar vi en Typ 2-kontakt om inte annat önskas.

En lastbalanserare känner av hur elsystemet används och fördelar effekten så att den räcker till för allt i ert hem även när ni laddar elbilen. Utan en lastbalansering finns risk att huvudsäkringarna löser ut pga överbelastning.

Vissa laddboxar har lastbalansering inbyggt och för vissa behöver man komplettera det. Kontakta oss så hjälper vi er få den laddbox, med lämplig utrustning, som passar er.

Det går, men det är inte att rekommendera pga brandrisk. Vanliga elinstallationer är inte anpassade för så hög effekt under lång tid som det är när man laddar en elbil. Ni kan också ladda mycket snabbare i en laddbox - vilket gör att det är en bra investering både för säkerhet och er upplevelse att vara elbilsägare.

Det finns många olika märken och modeller av laddboxar på marknaden - där alla är bra på olika saker. Att välja rätt är inte alltid helt lätt att göra själv. Vi hjälper er med att hitta rätt laddbox - kontakta oss så går vi tillsammans igenom vilken laddbox som passar er och ert hus.

Effekt på laddboxen kan i "fosilbränsle-språk" liknas med hur snabbt man kan fylla tanken med bränsle. För laddboxar brukar man prata om 3,7 kW, 11 kW och 22 kW. Även bilens batteri kan vara begränsande i hur snabbt det går att ladda. Vi rekommenderar att ni väljer en model större än vad ni behöver idag för att vara trygg att ni har en framtidssäkrad laddbox.

Kontakta oss så går vi tillsammans igenom vilken effekt som passar er, er bil och ert hus.

Laddboxar behöver minst 16A som huvudsäkring. Om ni inte har det behöver det säkras upp. En jordfelsbrytare behövs också installeras om det inte finns.

Våra elektriker är certifierade. Det betyder att de är utbildade och har erfarenhet - så ni kan ni vara trygg att ni får en säker och snygg installation av er laddbox.

Kontakta oss! Vi hjälper er hitta rätt laddbox för just era behov och anpassade efter er fastighets förutsättningar. Om några uppgraderingar behöver göras av ert elsystem så kan vi ordna även det.

Din elektriker i  Tyresö Stockholm. Prisvärd och ansvarsfull. Med fulla behörigheter.
Vad?
Grön teknik-skatteavdrag

Om ni ska installera grön teknik kan ni få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion.

Hur?
Så fungerar Grön teknik-skatteavdrag

Ni får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om ni kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt ni har betalat in under året och vilka andra avdrag ni har gjort.

När?
Skattereduktion för grön teknik ges för:

Installation av nätanslutet solcellssystem.
Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.

Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Installation av laddningspunkt till elfordon.
Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.